CRM
O Systemach Zarządzania Klientami

Duże firmy, dla których klienci są najważniejszą wartością bardzo często dokonują klasyfikacji klientów i podziału ich na kilka grup. W tym podziale bardzo pomocne okazują się być systemy crm, dzięki którym możliwe jest tworzenie baz klientów i kontrahentów. W praktyce firmy bardzo często dzielą swoich klientów na klientów kluczowych i klientów mniej opłacalnych. Podział ten jest możliwy w dużej mierze dzięki systemom crm, które ewidencjonują wszystkich klientów, którzy kiedykolwiek nawiązali współpracę z firmą.

Klienci kluczowi, których pozwala wyodrębnić system crm mają strategiczne znaczeni dla rozwoju i dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Klienci ci w dużej mierze decydują o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku, a ich kontakty handlowe z przedsiębiorstwem są głównym źródłem zysków i głównym źródłem obrotów w firmie. Okazuje się, że systemy informatyczne pozwalają na wyodrębnienie również klientów mniej istotnych dla działalności firmy, lub też klientów zupełnie nieistotnych.

crm

Zwykle udział tego typu klientów w sukcesie firmy i w całej jej działalności jest bardzo mały. Jednakże warto jest prowadzić w systemie crm historię sprzedaży, aby móc dostosować swoją ofertę do potrzeb klienta.

Sprzedaż produktów i usług w dzisiejszych czasach coraz częściej jest związana ze świadczeniem usług gwarancyjnych ze strony producenta lub wykonawcy danej usługi - zarządzanie projektami

Okazuje się, że firmy coraz częściej spotykają się z reklamacjami swoich produktów, dlatego też konieczne stało się wdrożenie systemów informatycznych, dzięki którym możliwa jest obsługa owych reklamacji. Przykładem systemu informatycznego, który został stworzony do pomocy przy obsłudze reklamacji w firmach jest system crm, powszechnie znany nie tylko w Polsce ale również i na całym świecie. Podstawą działania systemów crm jest baza danych, która zawiera podstawowe dane dotyczące poszczególnych klientów. System crm zawiera również informacje na temat dokonuje sprzedaży, z określeniem dokładnej dany sprzedaży i dokładnym wskazaniem produktu, który został sprzedany. Dzięki takim danym firma może realizować gwarancje i ma przy tym pewność, że usługa gwarancyjna należy się danemu klientowi. Zatem systemy informatyczne znacznie ułatwiają funkcjonowanie firmy i przyspieszają znacznie określone procedury gwarancyjne. Taki system crm jest wręcz wymagany w firmach prowadzących dużą sprzedaż produktów, bądź też usług. Brak systemy może doprowadzić do niepotrzebnej straty czasu.

 
organizacja eventow
www.innowacyjnefirmy.com.pl